حدود قیمت: از 0 لیر به 20,000,000 لیر
محدوده مساحت زمین: از 10 m2 به 1,000 m2
ویژگی های دیگر

قیمت و خرید آپارتمان در چانکایا – آنکارا 2022

4 دقیقه مطالعه

آگهی های خرید آپارتمان در چانکایا

منطقه چانکایا – آنکارا

چانکایا یکی از مناطق اصلی شهر آنکارا و  و بعد از کچی اورن پرجمعیت ترین منطقه این شهر است.

چانکایا را می توان مرکز آنکارا نامید و میدان کیزیلای [کیزیل آی] که میدان مرکزی شهر است در همین منطقه قرار گرفته است.

چانکایا مرکز فرهنگی و تجاری آنکارا و محل قرارگیری بسیاری از ساختمان های دولتی از جمله مجلس ترکیه، ساختمان ریاست جمهوری ترکیه و تقریبا تمام سفارت های کشورهای خارجی است.

مردم آنکارا در میدان مرکزی شهر
میدان کیزیل آی – راهنمای زندگی و خرید آپارتمان در چانکایا 2022

قیمت ملک در چانکایا در 3 سال اخیر بیش از 70 درصد رشد داشته است و در بهمن ماه 1400 قیمت متوسط هر مترمربع خانه 4418 لیر می باشد.

منطقه چانکایا از لحاظ بازگشت سرمایه گذاری در ملک نیز از بهترین نقاط آنکارا است.

زیرا بازگشت سرمایه شما با خرید ملک در این محله 18 سال می باشد.

در این پست وضعیت ملک و خرید آپارتمان در چانکایا و شرایط زندگی در این منطقه را مورد بررسی قرار می دهیم.

محله های آنکارا
نقشه آنکارا و موقعیت محله های آن

چانکایا از شرق با ماماک، از شمال با آلتین داغ، از جنوب با گلباشی و از غرب با اتیمسگوت همسایگی دارد.

برای درک بهتری از موقعیت این منطقه به نقشه زیر نگاهی بیاندازید.

نقشه چانکایا
نقشه چانکایا در آنکارا

خرید آپارتمان در چانکایا

قیمت متوسط یک آپارتمان 100 متری: 440 هزار لیر
حداقل قیمت آپارتمان 100 متری: 330 هزار لیر
حداکثر قیمت آپارتمان 100 متری: 550 هزار لیر

بازگشت سرمایه گذاری شما با خرید خانه در چانکایا به طور متوسط 18 سال است.

به عنوان مثال اگر یک آپارتمان در چانکایا بخرید و آن را اجاره بدهید بعد از 18 سال مجموع اجاره های دریافتی شما برابر میزان سرمایه گذاری تان خواهد بود.

در نمودار پایین مقایسه میزان افزایش قیمت هر مترمربع خانه در چانکایا و آنکارا را از سال 2013 تا 2022 را مشاهده می کنید.

Chart by Visualizer

میزان رشد قیمت خانه در چانکایا را در بهمن ماه 1400، 3 سال گذشته و 5 سال گذشته را مشاهده می کنید.

Chart by Visualizer

اجاره آپارتمان در چانکایا

قیمت متوسط برای اجاره یک آپارتمان 100 متری: 2 هزارو 75 لیر
حداقل قیمت اجاره آپارتمان 100 متری: 1 هزارو 560 لیر
حداکثر قیمت اجاره آپارتمان 100 متری: 2 هزار 595 لیر

در نمودار پایین مقایسه میزان افزایش قیمت اجاره هر مترمربع خانه در چانکایا و آنکارا را از سال 2013 تا 2022 را مشاهده می کنید.

Chart by Visualizer

میزان رشد قیمت اجاره خانه در چانکایا را در بهمن ماه 1400، 3 سال گذشته و 5 سال گذشته را مشاهده می کنید.

Chart by Visualizer

مردم چانکایا

مردم در چانکایا
مردم منطقه – خرید خانه در چانکایا

برای آشنایی با چانکایا و ساکنان این منطقه نگاهی به آمارهای زیر بیاندازید:

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

قیمت آپارتمان در چانکایا به تومان چقدر است؟

قیمت یک آپارتمان 100 متری در چانکایا به طور متوسط 440 هزار لیر است که اگر هر لیر ترکیه را برابر با 2200 تومان در نظر بگیریم می شود 968 میلیون تومان

اجاره آپارتمان در چانکایا به تومان چقدر است؟

اجاره ماهیانه یک آپارتمان 100 متری در چانکایا به طور متوسط 2075 لیر است که اگر هر لیر ترکیه را برابر با 2200 تومان در نظر بگیریم می شود 4 میلیون و 565 هزار تومان

جمعیت چانکایا چقدر است؟

جمعیت چانکایا 926 هزار نفر است که از این تعداد 481 هزار نفر را زنان و 445 هزار نفر را مردان تشکیل می دهند.

وضعیت اجتماعی چانکایا چگونه است؟

امتیاز وضعیت اجتماعی چانکایا: A+

امتیاز وضعیت اجتماعی چیست؟

این امتیاز نشان دهنده وضعیت رفاهی، وضعیت فرهنگی، تراکم جمعیت و تراکم ساختمان ها، دسترسی به امکانات (از جمله مترو، اتوبوس، مدرسه، مراکز فرهنگی، امکانات پزشکی، پارک و …)، میزان جرم و میزان رضایت ساکنان محله از زندگی در آن است.

A A -A +B B -B +C C -C+

بهترین وضعیت و مکان برای زندگی: A+
بدترین وضعیت و مکان برای زندگی: C-

منطقه چانکایا چند محله دارد؟

منطقه چانکایا دارای 124 محله است.

مقایسه